Trong những năm gần đây, các công cụ đánh giá nhân sự chuyên nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong việc quản lý nhân sự. Ứng dụng BSC & KPI trong quản lý giúp doanh nghiệp dễ dàng đánh giá năng lực nhân viên và xác định các kỹ năng thiếu sót của họ, từ đó các doanh nghiệp có thể xây dựng được chương trình đào tạo và phát triển nhân viên phù hợp.

BSC là gì?

BSC là một hệ thống quản lý (chứ không chỉ là một hệ thống đo lường) giúp cho tổ chức xác định rõ tầm nhìn và chiến lược và chuyển chúng thành hành động. Nó cung cấp các thông tin phản hồi cả về các quá trình kinh doanh nội bộ và các kết quả để cải tiến liên tục các kết quả và hiệu quả về mặt chiến lược.

KPI là gì?

KPI có nghĩa là chỉ số đánh giá thực hiện công việc. Thông thường mỗi chức danh sẽ có bản mô tả công việc hoặc kế hoạch làm việc hàng tháng. Nhà quản lý sẽ áp dụng các chỉ số để đánh giá hiệu quả của chức danh đó. Dựa trên việc hoàn thành KPI, công ty sẽ có các chế độ thưởng phạt cho từng cá nhân.

Bạn có thuộc nhóm những người được khuyến nghị học khóa này không?

cách sửa dụng bsc và kpi giúp cho doanh nghiệp phát triển đột phá ( sử dụng cho ceo và mô hình quản trị ).

  • Hội đồng Quản trị; Ban Giám đốc
  • Cán bộ quản lý trung và cao cấp
  • Cán bộ phòng Kế hoạch, Quản lý nhân sự
  • Cá nhân/ nhóm được giao nhiệm vụ thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp
  • Những ai quan tâm đến cân bằng mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc

Sau khóa học, những gì bạn nhận được là?

  • Có kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển khai BSC & KPI phù hợp với đặc thù DN trong điều kiện môi trường kinh doanh Việt Nam
  • Có công cụ cần thiết để hỗ trợ quá trình triển khai
  • Có tài liệu gốc, chính thống để học tập và sử dụng
  • Được tư vấn miễn phí và cách thức sử dụng BSC & KPI thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp..