man

KHÓA ĐÀO TẠOKỸ NĂNG QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN VÀ PHÂN BỔ QUỸ LƯƠNG 

man
Ông Ngô Minh Tuấn
Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam

Huấn luyện 100% thời lượng chương trình

Người đã vận hành hệ thống chứ không phải là người chỉ nghiên cứu về các hệ thống.

Đối tượng tham gia
Giám đốc điều hành
Giám đốc kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh
Những người đang khởi nghiệp hoặc mong muốn khởi nghiệp
Nhà đầu tư, Chủ tịch HĐQT
NỘI DUNG CÔNG CỤ NHẬN ĐƯỢC
PHẦN 1

6 bước xây dựng hệ thống quản trị Doanh nghiệp tự động

Bước 1: Xây dựng Bảng dòng tiền Doanh nghiệp

Bước 2: Xây dựng cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp theo Bảng dòng tiền.

Bước 3: Thực tiễn hóa cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp thông qua định biên Nhân sự và chi phí Quỹ lương.

Bước 4: Xây dựng thông số quản trị các phòng ban và từng Nhân viên.

Bước 5: Xây dựng hệ thống báo cáo cho các Phòng ban và Nhân viên.

Bước 6: Xây dựng biểu mẫu họp giao ban trong Công ty.

Bảng dòng tiền mẫu

Sơ đồ tổ chức mẫu

Cơ cấu tổ chức và quỹ lương

Bảng thông số mẫu

Báo cáo mẫu

Quy trình họp giao ban mẫu

PHẦN 2

Tư duy lãnh đạo, các Phong cách lãnh đạo và lựa chọn để ứng dụng cho Doanh nghiệp bạn.

Kỹ năng để bạn thoát khỏi vị trí "Trợ lý" cho Nhân sự cấp trung.

PHẦN 3

Hỏi đáp các vấn đề trong Doanh nghiệp

CÔNG CỤ NHẬN ĐƯỢC

Bảng dòng tiền mẫu

Sơ đồ tổ chức mẫu

Cơ cấu tổ chức và quỹ lương

Bảng thông số mẫu

Báo cáo mẫu

Quy trình họp giao ban mẫu

decorations

Địa điểm tổ chức 
Thời lượng đào tạo 01 buổi
Hà Nội: 18h30 – 21h30 ngày 16/10/2018

decorations
Chương trình thuộc bản quyền của Học viện CEO Việt Nam
Do chuyên gia Ngô Minh Tuấn
Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam
trực tiếp thiết kế và đào tạo

- Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam

- Chuyên gia Tư vấn Doanh nghiệp

- Chuyên gia Đào tạo doanh nghiệp

- 15 năm kinh nghiệm làm việc và tư vấn cho các Doanh nghiệp

- Đào tạo cho hàng trăm Tập đoàn, Tổng công ty như: Euro window, VNPT, …

image
image
image
 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

01

THAM GIA THEO NHÓM

Giảm ngay 50%

Khi tham gia nhóm trên 2 người
và trước ngày 07 - 10 - 2018

02

MỌI KHÁCH HÀNG

Giảm ngay 30%

Trước ngày 20 - 09 - 2018

ĐĂNG KÝ NGAY

Anh/Chị vui lòng điền đầy đủ thông tin, Học viện sẽ liên hệ với Anh/chị sớm nhất!