" /> Học Viện Doanh Nhân CEO Việt Nam

Thông báo tổ chức khoá học Giám đốc kinh doanh số 29 tại TP. Hồ Chí Minh

Học viện CEO Việt Nam quyết định tổ chức đào tạo Khóa học "Giám đốc kinh doanh" số 29 tháng 04 tại Hồ Chí Minh vào ngày 25/04/2019.

 Về thời gian và địa điểm

- Ngày khai giảng: 25/04/2019

- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Oscar, số 68A Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

- Thời lượng đào tạo: 03 ngày

• Đối tượng tham gia

- CEO:  Tham gia nhằm mục tiêu thẩm định kế hoạch kinh doanh của GĐKD và hỗ trợ GĐKD vận hành hệ thống.

- Giám Đốc Kinh Doanh:  Tham gia để tổ chức, vận hành Phòng KD theo chiến lược của Công ty.

- Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính:  Tham gia để biết các loại chi phí, thẩm định được các hạn mức chi phí phục vụ phòng Kinh doanh, và theo dõi hạn mức chi phí cho CEO.

- TP Nhân Sự:  Tham gia để biết luồng công việc phòng kinh doanh, khung năng lực Nhân sự trong từng bộ phận của Phòng Kinh doanh, biết cách xây dựng cơ cấu tổ chức, xây dựng chính sách lương thưởng và tuyển dụng Nhân sự trong phòng kinh doanh.

• 05 điểm khác biệt của chương trình đào tạo

- Học để sử dụng người làm việc giỏi chứ không phải trở thành người giỏi làm việc.

- Học để biết tại sao phải làm chứ không phải học để làm như thế nào.

- Học để ứng dụng ngay chứ không phải để suy ngẫm

- Học để hạnh phúc hơn chứ không chỉ là tiền.

- Chỉ có 01 giảng viên cho 06 mảng: Kinh doanh, nhân sự, vận hành, tài chính, chiến lược, pháp lý nên học viên có thể áp dụng một cách linh hoạt vào chính bản thân.

• Mục tiêu đào tạo

- Giúp CCO đọc được chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp để lấy được mục tiêu kinh doanh và hạn mức chi phí cho hoạt động kinh doanh - CCSD - bộ điều khiển trung tâm phòng Kinh doanh.              

- Giúp CCO đọc được chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp để lấy được mục tiêu kinh doanh và hạn mức chi phí cho hoạt động kinh doanh - CCSD - bộ điều khiển trung tâm phòng Kinh doanh.              

- Giúp CCO nhận diện được các mô hình kênh phân phối nhằm lựa chọn mô hình tối ưu để xây dựng cơ cấu tổ chức.              

- Giúp CCO biết được công việc của từng Nhân sự trong các phòng Truyền thông, Marketing, Sale, Sale admin trong mô hình để định biên, xây dựng quỹ lương, thưởng bằng hệ thống điều khiển nhân sự CCSP.                       

- Giúp CCO xây dựng được bộ Kit cho từng Nhân sự trong hệ thống: Nội quy, mô tả công việc, chính sách lương KPI, chính sách thưởng, quy chế nâng lương, đào thải, và hệ thống báo cáo mẫu.               

- Giúp CCO hoàn thiện các kỹ năng quản trị hệ thống, kỹ năng họp giao ban, kỹ năng dẫn dắt và lãnh đạo, kỹ năng đào tạo và phỏng vấn tuyển dụng, kỹ năng truyền động lực cho hệ thống, truyền thông nội bộ trong hệ thống kinh doanh, kỹ năng báo cáo CEO

• Giảng viên đào tạo

Chuyên gia Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam

- Chuyên gia huấn luyện kỹ năng lãnh đạo và giám đốc điều hành các Doanh nghiệp.

- 15 năm kinh nghiệm cố vấn vận hành cho các Tập đoàn và Tổng công ty như: Euro Window, Euro Window Holding, SUS Việt Nam, Bát Tràng Family, TH True Milk...

- Chứng chỉ Giám đốc kinh doanh sau khoá học.

>> Mọi thông tin chi tiết về khóa học vui lòng truy cập Tại đây

Quý khách hàng cần hỗ trợ tư vấn khóa học vui lòng liên hệ tại đường dây nóng: 0986.77.66.22