THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI DÀNH CHO CEO QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CHỨC NĂNG

Học viện CEO Việt Nam xin thông báo tới quý Anh/Chị kế hoạch tổ chức Chương trình CHUYỂN GIAO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP được tổ chức tại Hà Nội

Học viện CEO Việt Nam xin thông báo tới quý Anh/Chị kế hoạch tổ chức Chương trình CHUYỂN GIAO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP được tổ chức tại Hà Nội. Cụ thể:

Thời gian tổ chức: Ngày 06/11 đến ngày 08/11

Địa điểm: Thảo Viên Resort - Trung Sơn Trầm - Sơn Tây - Hà Nội

Đối tượng: Dành cho chủ doanh nghiệp và Giám đốc chức năng


Chương trình Chuyển giao quản trị doanh nghiệp của Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam được hướng dẫn trực tiếp bởi ông Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch CEO Việt Nam Holding cùng các cộng sự với mục tiêu:

1. Học viên xây dựng được toàn diện hệ thống các thông số để kiểm soát sức khỏe Doanh nghiệp thông qua hệ thống nhân sự làm việc cho mình. 

2. Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Doanh nghiệp từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện : khoán thực hiện văn hóa DN, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giải phóng lãnh đạo. 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM
Website: ceovietnam.edu.vn
Hotline: 0986 77 66 22