Thông báo khai giảng lớp Giám đốc tài chính khóa 1 tại Tòa nhà Lottle Mart 229 Tây Sơn

Ngày 5-6/07/2019 Khai giảng khóa Giám đốc tài chính khóa 1 tại Tòa nhà Lottle mart 229 Tây Sơn.

Trong môi trường làm việc với nhu cầu ngày càng tăng, giám đốc tài chính phải cố gắng hoàn thiện những hoạt động tài chính cốt lõi và tìm cách nâng tài chính lên mức độ chiến lược. Trong đó, những thách thức tồn tại ngay trong quá trình luôn khiến những nhà quản lý phải đau đầu để tìm ra lời giải, không có khả năng nâng mức độ chiến lược và cung cấp cái nhìn sâu sắc. Thấu hiểu được nỗi khổ của các giám đốc tài chính và Doanh nghiệp, Học viện CEO Việt Nam đã tổ chức khóa Giám đốc tài chính để giải quyết nỗi khổ đó cho các anh chị CFO.

• Về thời gian và địa điểm

- Ngày khai giảng: ngày 05-06/07/2019

- Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Lottle Mart 229 Tây Sơn

- Thời lượng đào tạo: 2 ngày 2 đêm

• Đối tượng tham gia

- Các CEO tham gia để biết phương pháp kiểm tra hoạt động tài chính của doanh nghiệp
đồng thời hỗ trợ Ban tài chính kế toán trong hoạt động vận hành.
-Các Giám đốc tài chính , Kế toán trưởng tham gia để biết luồng tổ chức vận hành Ban Tài
chính - kế toán và hỗ trợ tư vấn cho CEO điều hành doanh nghiệp.
-Các Giám đốc hoặc phụ trách nhân sự tham gia để hiểu luồng công việc của ban Tài chính
để có phương pháp đo lường và tính lương phù hợp. Đồng thời tạo được khung năng lực cho
ban Tài chính kế toán nhằm hỗ trợ tốt nhất cho công tác tuyển dụng- đào tạo - sa thải.
-Các Giám đốc hoặc phụ trách kinh doanh tham gia để hiểu về tài chính trong quá trình vận
hành đạt các mục tiêu kinh doanh đề ra.

• Mục tiêu chương trình

- Giúp đào tạo toàn diện cho CFO về phương pháp khoán CCVE để hỗ trợ tốt nhất các CEO về
mảng Tài chính trong vận hành Doanh nghiệp
- Giúp CEO kiểm soát được tính trung thực - Minh Bạch theo ngày/ Tháng/ năm để tối ưu hoạt
động tài chính trong doanh nghiệp
- Giúp CFO đọc được chiến lược của doanh nghiệp để lấy được mục tiêu kinh doanh kế hoạch
và hạn mức chi phí cho hoạt động toàn doanh nghiệp và cho chính phòng ban mình thông
qua hệ thống điều khiển CCSD
- Giúp CFO hiểu được luồng công việc của từng nhân viên trong phòng để định biên - xây
dựng cơ cấu tổ chức, Quỹ lương thưởng bằng hệ thống điều khiển CCSP hiệu quả.
- Giúp CFO xây dựng bộ Kit cho từng nhân viên thông qua nội quy, Mô tả công việc, Chính
sách lương, Đo lường hiệu quả công việc, Chính sách thưởng, nâng lương, Đào tạo, Sa thải và
hệ thống báo cáo mẫu
- Giúp CFO hoàn thiện các kỹ năng Họp giao ban, Dẫn dắt và lãnh đạo, Phỏng vấn Tuyển
dụng, Kỹ năng Đào tạo, Kỹ năng truyền động lực, Kỹ năng truyền thông nội bộ trong việc
điều hành phòng ban

• Giảng viên đào tạo

Chuyên gia Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam

- Chuyên gia huấn luyện kỹ năng lãnh đạo và giám đốc điều hành các Doanh nghiệp.

- 15 năm kinh nghiệm cố vấn vận hành cho các Tập đoàn và Tổng công ty như: Euro Window, Euro Window Holding, SUS Việt Nam, Bát Tràng Family, TH True Milk...

• Bộ công cụ nhận được trong khóa học

- Hoàn thiện các thông số theo dõi trên Cơ cấu tổ chức, CCSD phòng tài chính kế toán.
- Có ngay cơ cấu tổ chức - Hạn mức quỹ lương - Hạn mức chi phí vận hành Phòng TC- KT và bộ báo cáo mẫu có thể ứng dụng cho nhiều loại hình Doanh nghiệp.
- Huấn luyện dựa trên nhiều tình huống thực tế của các Doanh nghiệp.

Quý khách hàng cần hỗ trợ tư vấn khóa học vui lòng liên hệ tại đường dây nóng: 0986.77.66.22