THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC CỦA HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM

Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ đào tạo, gia tăng trải nghiệm của Học viên đối với các khóa học của Học viện Doanh Nhân CEO Việt Nam, Hội đồng quản trị Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam quyết định điều chỉnh chính sách giá bán đối với tất cả các Khóa học.

- Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ đào tạo, gia tăng trải nghiệm của Học viên đối với các khóa học của Học viện Doanh Nhân CEO Việt Nam;

- Nhằm đảm bảo thống nhất chung trên toàn quốc về chính sách giá đối với các khóa học của Học viện Doanh Nhân CEO Việt Nam, phù hợp với chiến lược phát triển hệ thống của Tập đoàn CEO Việt Nam Holdings nói chung và Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam nói riêng;

Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Holdings chỉ thị cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam điều chỉnh lại Chính sách giá các Khóa học của Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam theo hướng giữ đúng giá niêm yết, không thực hiện giảm giá, ưu tiên mang đến thêm cho Học viên các dịch vụ, khóa học trải nghiệm kèm theo để mang lại nhiều lợi ích và giá trị nhất cho Khách hàng. Chính sách giá mới này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2021.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành ngay chỉ thị này và báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam.

Vậy nay Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam xin thông báo tới toàn thể anh/chị quý khách hàng có thể nắm bắt và hiểu rõ.

Trân trọng!

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam

Website: ceovietnam.edu.vn

Hotline: 0986 77 66 22