Lịch đào tạo

LỊCH ĐÀO TẠO CÁC KHOÁ HỌC 

(Học viện CEO Việt Nam)

I. CHƯƠNG TRÌNH MỚI.

Khóa học
Địa điểm
Khai giảng
Lịch học
Chính sách
Đăng ký học
CEO Chain Model &Franchise

TP Hà Nội

Tháng 08/2019

01 ngày

Giảm 10%

ĐĂNG KÝ

CEO Shark

TP Hà Nội

Tháng 08/2019

04 ngày

Giảm 10%

ĐĂNG KÝ


II. CHƯƠNG TRÌNH ĐANG TỔ CHỨC.

Khóa học

Địa điểm

Khai giảng

Lịch học

Chính sách

Đăng ký học

Khóa học Giám đốc điều hành - CEO quản trị

TP. Hà Nội

11/07/2019(HOT)

4 ngày

Giảm 10%

ĐĂNG KÝ

Khóa Học Giám đốc kinh doanh

TP. Hà Nội

20/06/2019(HOT)

3 ngày

Giảm 10%

ĐĂNG KÝ

Khóa học Giám đốc điều hành - CEO quản trị

TP. Hồ Chí Minh

30/05/2019(HOT)

4 ngày

Giảm 10%

ĐĂNG KÝ

Khóa Học Giám đốc kinh doanh

TP. Hồ Chí Minh

08/08/2019(HOT)

3 ngày

Giảm 10%

ĐĂNG KÝ

Khoá học Giám đốc Tài Chính

TP. Hà Nội

05/07/2019(NEW)

2 ngày

Giảm 10%

ĐĂNG KÝ

Khoá học Giám đốc Nhân sự

 TP. Hồ Chí Minh

19/07/2019(NEW) 

2 ngày

Giảm 10%

ĐĂNG KÝ

==> Thông tin liên hệ vui lòng liên hệ: Hotline 0986 77 66 22 hoặc Email care@ceovietnam.edu.vn