Cùng với các nguồn lực về công nghệ, tài chính, nhân sự đóng vai trò là nguồn lực chiến lược có thể giúp doanh nghiệp triển khai chiến lược kinh doanh và qua đó đạt được lợi thế cạnh tranh. Để làm tốt vai trò này, nhân sự phải được quản lý bằng chiến lược chứ không phải là bằng các hoạt động mang tính tác nghiệp hay hành chính.

" /> Học Viện Doanh Nhân CEO Việt Nam

Hội thảo: “Chiến lược nhân sự và kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng”

Cùng với các nguồn lực về công nghệ, tài chính, nhân sự đóng vai trò là nguồn lực chiến lược có thể giúp doanh nghiệp triển khai chiến lược kinh doanh và qua đó đạt được lợi thế cạnh tranh. Để làm tốt vai trò này, nhân sự phải được quản lý bằng chiến lược chứ không phải là bằng các hoạt động mang tính tác nghiệp hay hành chính.

1. Chiến lược nhân sự là gì?

Định nghĩa về chiến lược nhân sự này nhấn mạnh rằng chiến lược nhân sự là một hệ thống các chính sách (policies) và hoạt động/ thông lệ (practices) quản trị nhân lực – từ thiết kế công việc, tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân sự, quản lý thành tích, đãi ngộ... chứ không phải là một công cụ đơn lẻ. Các chính sách và hoạt động này không tồn tại độc lập mà là sự tích hợp, hỗ trợ cho nhau trong việc định hình nhân sự cần thiết (về kiến thức, kỹ năng, hành vi) để đảm bảo khả năng đóng góp vào thực thi chiến lược kinh doanh và tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Những doanh nghiệp nhỏ, hay còn được hiểu là những doanh nghiệp mới thành lập với thời gian hoạt động chưa lâu. Những doanh nghiệp này vẫn còn đang trên bước đường xây dựng tên tuổi. Mới bước đầu hình thành nên vấn đề tài chính cũng đang còn hạn hẹp. Kỹ năng khi tuyển dụng, mức lương, chế độ đãi ngộ để giữ chân những người có khả năng làm việc cho doanh nghiệp vẫn còn không xứng đáng với kiến thức, công sức mà họ bỏ ra để tạo nên sản phẩm cho doanh nghiệp.

Trước bối cảnh trên, Học viện CEO Việt Nam tổ chức hội thảo “Chiến lược nhân sự và kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng nhằm giúp các CEO và cán bộ cấp trung xây dựng được bản đồ chiến lược phát triển nhân sự trong dài hạn và ngắn hạn. Đồng thời cũng giúp các cấp quản trị và quản lý nhân sự biết cách phỏng vấn tuyển dụng cấp dưới trực tiếp để hạn chế chọn nhầm người trong quá trình tuyển dụng.

2. Nội dung

STT Thời gian Nội dung Công cụ
1 9h00' - 10h15' 1. Phân tích cơ cấu quỹ lương của doanh nghiệp từ CCSC thu gọn 1.1 Bảng CCSC
1.2 Bảng CCSC thu gọn
1.3 Bảng phân tích cơ cấu quỹ lương
2. Đọc chiến lược nhân sự 2.1 Bảng đọc chiến lược nhân sự 
3. Quy trình tuyển dụng và công cụ chuyển giao 3.1 Quy trình tuyển dụng
3.2 Đề xuất tuyển dụng của phòng ban
3.3 Thông báo tuyển dụng của phòng Nhân sự
3.4 Hồ sơ chuẩn bị phỏng vấn tuyển dụng của phòng Nhân sự.
4. Các nhóm người và nhận diện 4.1 Người có tư tưởng rõ ràng - Bảng nhận diện
4.2 Người có khả năng hoạch định công việc - Bảng nhận diện
4.3 Người có chuyên môn nghiệp vụ - Bảng nhận diện
4.4 Người phối hợp nhóm tốt - Bảng nhận diện
4.5 Người bảo thủ - Bảng nhận diện
4.6 Người khôn vặt - Bảng nhận diện
2 10h15' - 10h45' Teabreak
3 10h45' - 12h00' 5. Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng 5.1 Bảng hỏi đáp và chấm điểm
6. Tư duy dùng người 6.1 Bảng phân tích sự phù hợp giữa nhân viên và quản lý trực tiếp.
7. Quy trình tiếp nhận nhân sự mới 7.1 Quy trình tiếp nhận
8. Hướng dẫn sử dụng phần mềm tuyển dụng online
9. Giao lưu và hỏi đáp cùng học viên.

3. Chuyên gia

Hội thảo “Chiến lược nhân sự và kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng được dẫn dắt bởi ông Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch tập đoàn CEO Việt Nam. Ông là:

- Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động chiến lược, tài chính, kinh doanh, nhân sự, vận hành.

- Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp các kỹ năng cho lãnh đạo và quản lý cấp trung.

- "Khám và chữa bệnh" cho các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam

4. Thời gian và địa điểm

  • Hà Nội: 9h-12h thứ 3, ngày 11/02/2020
  • TP. Hồ Chí Minh: 9h-12h thứ 3, ngày 18/01/2020
  • Đà Nẵng: 9h-12h thứ 3, ngày 25/02/2020