Học viện CEO Việt Nam thông báo tổ chức đào tạo lớp Giám đốc kinh doanh khóa 22

Học viện CEO Việt Nam quyết định tổ chức đào tạo Giám đốc kinh doanh khóa 22 tháng 10 tại Hà Nội vào ngày 04/10/2018

Lớp giám đốc kinh doanh khóa 22 tổ chức tại Hà Nội

• Về thời gian và địa điểm

- Ngày khai giảng: 04/10/2018

- Địa điểm tổ chức: Hội trường P1, Tầng 3, Tòa nhà 25T2, Nguyễn Thị Thập, Hà Nội.

- Thời lượng đào tạo: 4 ngày 3 đêm

• Đối tượng tham gia

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Giám đốc điều hành CEO

- Quản lý cấp trung doanh nghiệp, Giám đốc kinh doanh, Giám đốc nhân sự và kế toán trưởng, trưởng phòng truyền thông, trường phòng marketing, trưởng phòng sale.

- Khuyến khích bộ tứ tham dự: Giám đốc điều hành, Giám đốc kinh doanh, Giám đốc nhân sự, Kế toán trưởng để có cùng hệ tư duy trong điều hành doanh nghiệp.

• Mục tiêu đào tạo khóa học

Đem đến giải pháp toàn diện để xây dựng và vận hành hệ thống kinh doanh hiệu quả và tự động. Giúp học viên hiểu và ứng dụng được:

- Các mô hình kênh phân phối trong hoạt động kinh doanh và lựa chọn để ứng dụng.

- Cấu trúc hệ thống doanh số, doanh thu, công nợ và chi phí cho từng loại mô hình kinh doanh.

- Phương pháp phân tích tài chính trong hệ thống kinh doanh.

- Luồng chức năng, luồng công việc của các bộ phận trong phòng kinh doanh và các nhân sự phòng kinh doanh.

- Xây dựng được KPI cho các bộ phận trong phòng kinh doanh và KPI cho từng nhân sự.

- Xây dựng được hệ thống báo cáo mẫu cho từng cá nhân, bộ phận trong phòng kinh doanh.

- Phương pháp phân tích thông số báo cáo để tìm nguyên nhân, giải pháp và ra được kế hoạch hành động.

- Kỹ năng tuyển dụng, đào tạo, sử dụng nhân sự hiệu quả trong phòng kinh doanh.

- Kỹ năng tổ chức cuộc họp trong phòng kinh doanh.

- Kỹ năng tạo động lực bao gồm nội lực và ngoại lực.

- Ứng dụng đạo Phật giúp Giám đốc kinh doanh định tâm, an lạc trong công việc và cuộc sống.

• Công cụ nhận được

- Sơ đồ cấu trúc bộ phận kinh doanh

- Bảng phân tích tài chính mẫu

- Bảng KPI mẫu

- Bộ tài liệu mẫu và bộ thông số hiệu quả của truyền thông, marketing, sale

- Sơ đồ luân chuyển luồng công việc mẫu

- Thông báo tuyển dụng mẫu

- Form mẫu các phương pháp dẫn dắt trong phỏng vấn tuyển dụng

- Mẫu quy trình cho một buổi đào tạo

- Sơ đồ cấu trúc của hệ thống động lực

- Chứng chỉ Giám đốc kinh doanh

• Giảng viên đào tạo

Chuyên gia Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam

- Chuyên gia huấn luyện kỹ năng lãnh đạo và giám đốc điều hành các Doanh nghiệp.

- 15 năm kinh nghiệm cố vấn vận hành cho các Tập đoàn và Tổng công ty như: Euro Window, Euro Window Holding, SUS Việt Nam, Bát Tràng Family, TH True Milk...

>> Thông tin về khóa học vui lòng truy cập TẠI ĐÂY

Hotline tư vấn trực tuyến: 0986.77.66.22