Ngày 27/04/2019 Học viện CEO Việt Nam đã tổ chức Bế giảng khoá học Giám đốc kinh doanh - k29 tại khách sạn Oscar, số 68A Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. 

" /> Học Viện Doanh Nhân CEO Việt Nam

Bế giảng lớp Giám đốc kinh doanh K29 Tại TP. Hồ Chí Minh - Học viện CEO Việt Nam

Ngày 27/04/2019 Học viện CEO Việt Nam đã tổ chức Bế giảng khoá học Giám đốc kinh doanh - k29 tại khách sạn Oscar, số 68A Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. 

        Ngày 27/04/2019 Học viện CEO Việt Nam đã tổ chức Bế giảng khoá học Giám đốc kinh doanh - k29 tại khách sạn Oscar, số 68A Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. 

              (Hình ảnh các anh chị học viên Khoá Giám đốc Kinh doanh K29 - tại Hồ Chí Minh)

Khoá học Giám đốc kinh doanh được Học viện CEO Việt Nam tổ chức không chỉ giúp các anh chị CCO tháo gỡ những khó khăn trong quá trình vận hành doanh nghiệp mà còn là cầu nối giao lưu với nhau mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác, phát triển.

Khoá học sẽ giúp các CCO

- Đọc được chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp để lấy được mục tiêu kinh doanh và hạn mức chi phí cho hoạt động kinh doanh - CCSD - bộ điều khiển trung tâm phòng Kinh doanh.                            

- Nhận diện được các mô hình kênh phân phối nhằm lựa chọn mô hình tối ưu để xây dựng cơ cấu tổ chức.    

- Biết được công việc của từng Nhân sự trong các phòng Truyền thông, Marketing, Sale, Sale admin trong mô hình để định biên, xây dựng quỹ lương, thưởng bằng hệ thống điều khiển nhân sự CCSP.                       

- Xây dựng được bộ Kit cho từng Nhân sự trong hệ thống: Nội quy, mô tả công việc, chính sách lương KPI, chính sách thưởng, quy chế nâng lương, đào thải, và hệ thống báo cáo mẫu.               

- Hoàn thiện các kỹ năng quản trị hệ thống, kỹ năng họp giao ban, kỹ năng dẫn dắt và lãnh đạo, kỹ năng đào tạo và phỏng vấn tuyển dụng, kỹ năng truyền động lực cho hệ thống, truyền thông nội bộ trong hệ thống kinh doanh, kỹ năng báo cáo CEO.

Một số hình ảnh của khoá học vừa được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh

(Hình ảnh Thầy Ngô Minh Tuấn - Chia sẻ cùng các anh chị CCO tại Hồ Chí Minh)

(Các Anh chị CCO nhận chứng chỉ sau lễ bế giảng khoá học)

(Ảnh tập thể lớp Giám đốc Kinh doanh K29 - tại TP Hồ Chí Minh)

=>> Thông tin chi tiết khoá học vui lòng tham khảo tại đây